Certifikat

GVK - Golvbranschens Våtrumskontroll

Varje år drabbas Sveriges villor och fastigheter av vattenskador som kostar den enskilde ägaren tiotusentals kronor. Ända sedan GVK, bildades 1988 har stiftelsen arbetat för att minska vattenskadorna i våra våtrum.

Idag består stiftelsen av ett antal organisationer och företag som alla arbetar mot det gemensamma målet att komma tillrätta med vattenskadorna och sprida den kunskap de besitter. Genom GVK har man samordnat kunskap och erfarenhet från byggherrar, förvaltare, entreprenörer och villaägare, och skapat en helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras.

Läs mer om GVKs verksamhet och branschregler för tätskikt i våtrum


CERTIFIERING

GVK ställer krav på både företag och montörer för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer. Kraven följs upp vid återkommande stickprovskontroller och är en förutsättning för att kunna bli GVK- auktoriserad.

GVK- auktoriserade företag ska utföra våtrumsarbeten enligt GVKs branschregler. Montörerna ska vara anställda i ett GVK- auktoriserat företag och vara behöriga att utföra det aktuella uppdraget. Arbetsledaren ska ha genomgått GVKs utbildning med godkänt prov. Företaget ska iaktta och följa de råd, anvisningar och rekommendationer som GVK utfärdar.

GVK-auktoriserade företag kan styrka sin auktorisation med hjälp av följande certifikat. Certifikatet är skapade och distribuerade med hjälp av TRUE, en tjänst som ger företag möjlighet att utfärda blockkedje-säkrade intyg, vilket gör dem omöjligt att förfalska, tappa bort eller förstöra.

Se lista på samtliga GVK-auktoriserade företag och intyg

Läs mer om de krav som GVK ställer på auktoriserade företag